معاونت حمایت و نظارت نهمین جشنواره ملی حرکت

 • ارسلان شجاعی

  ارسلان شجاعی

  معاون نظارت و حمایت
  • سمیه سلاجقه

   سمیه سلاجقه

   مدیزیت بحران
  • مدیریت نظارت و حمایت
   • فیروزه فهیمی

    فیروزه فهیمی

    ناظر کمیته اجرایی و دبیرخانه
   • فاطمه امیری

    فاطمه امیری

    ناظر معاونت ارتباطات و معاونت فرهنگی
   • الهه مختارآبادی

    الهه مختارآبادی

    ناظر معاونت پشتیبانی و مالی